Casa Ceramica ønsker at gøre en forskel, hvor hensyn er i centrum for både miljøet, og om vores omgivelser. Du kan ved at tag nogle aktive valg, gøre en stor forskel for naturen og miljøet. Derfor vil vi gøre det så nemt, og enkelt for dig at træffe bæredygtige og miljørigtige valg. Derfor har vi mærker vores mest bæredygtige produkter med ”Produceret med omtanke”. 

”Produceret med omtanke”, giver dig muligheden for at vælge et grønnere alternativ. Da produkter vi markerer med ”Produceret med omtanke” lever op til et eller flere kriterier i forhold til lignende produkter. De er vurderet ud fra kriterierne: Genbrug, bæredygtighed, genanvendelighed, lavt ressource- og energiforbrug under produktion og har anerkendte certificeringer.

EU-Blomsten

Svanemærket og EU-Blomsten vurderer hele produktets livscyklus og de miljøproblemer der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

EMAS

EMAS står for "Eco-Management and Audit Scheme". Det er EU's miljøledelsesordning. Som EMAS virksomhed arbejder man løbende på at reducere de direkte miljøpåvirkninger i form af energi- og ressourceforbrug, affaldsproduktion samt emissioner (klimagasser, luftforurening og spildevand).

ISO 14001

ISO 14001 er en systematisk tilgang til miljøledelse med den hensigt at bidrage til den miljømæssige søjle for bæredygtighed. Blandt mange af vores produkter finder du mærket ISO 14001.

Ecolabel

EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Lige som med Svanemærket, er det målet med EU-Blomsten at skåne natur og miljø, spare på jordens ressourcer og vise omtanke for fremtidens klima. Faktisk er EU-Blomsten din sikkerhed for, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori. Du finder blandt andet produkter mærket med EU-Blomsten blandt vores store sortiment af fliser.

ENERGEO

Flere af vores producenter er med i dette, demonstrationsprojekt afholdt med støtte fra det finansielle instrument LIFE+ fra Europa-Kommissionen, der skulle bevise den mulige anvendelse af geopolymerer til fremstilling af gulvfliser og dermed reducere energiforbruget og drivhusgasemissionerne med mere end 80 % sammenlignet med den traditionelle proces.

GBC Italia

No profit organisation, der har som mission at transformere den måde, bygninger og samfund designes, bygges og drives på, hvilket muliggør et miljømæssigt og socialt ansvarligt, sundt og velstående miljø, der forbedrer livskvaliteten.