Beskadigede forsendelser / fragtskader

Beskadigede forsendelser / fragtskader


Det sker desværre, en gang i mellem, at forsendelser beskadiges under transporten 
Kontrollér altid, at din forsendelse er ubeskadiget ved modtagelse.
Man kan ikke altid se på yderemballagen, om fliserne har fået et tryk, og knækket.
Modtager du forsendelsen, uden at undersøge dens tilstand og eventuelle transportskader og forbehold for transportskader derfor ikke noteres på fragtbrevet, risikerer du, at du selv hæfter for skader, der er opstået under transporten.
Når der ikke, ved modtagelsen, noteres at varen er beskadiget eller er modtaget med forbehold, modtages den som ubeskadiget ved levering.


Erstatningsansvar 


Casa Ceramica er ikke erstatningsansvarlig for skader, der er opstået under transporten. Transportøren er derimod erstatningsansvarlig. 
Kontakt os, hvis du har modtaget beskadigede varer, eller har afvist en forsendelse fordi den er skadet. Hvis det skal være muligt, at holde transportøren erstatningsansvarlig, skal fragtskader noteres på fragtbrevet
Det er derfor meget vigtigt, at du kontrollerer forsendelsen straks, og helst mens chaufføren er til stede.

 

 

Hvis du vil bevare muligheden for at få dækket eventuelle transportskader af transportøren, har du følgende muligheder:


1. Mens chaufføren er tilstede - Pak varerne ud af emballagen og kontroller dem for skader, inden du underskriver fragtbrevet. 

Er alle varerne transportskadede, skal du nægte modtagelse. * og kontakte os. Er kun nogle varer skadede eller er skaden ubetydelig, skal du notere på fragtbrevet, at varerne modtages med forbehold på grund af transportskade. 
Kontakt straks derefter casa ceramica på +45 31 31 32 12 eller mail info@casaceramica.dk

2. Har chaufføren ikke tid til at vente på, at du pakker ud og kontrollerer forsendelsen, bør du notere på fragtbrevet / fragtkvitteringen, at varerne modtages med forbehold for transportskade. Undersøg derefter varernes og giv os straks besked, hvis forsendelsen er beskadiget. Kontakt kundeservice: +45 31 31 32 12 eller mail info@casaceramica.dk

 

 

Det er meget vigtigt, at du kontrollerer forsendelsen for skader med det samme. Du risikerer at miste retten til at få dækket skaderne af fragtfirmaet, hvis de ikke noteres på fragtbrevet.

Casa Ceramica  kan ikke påtage sig at dække skader som er opstået under transporten. Vi kan derimod holde transportøren ansvarlig, såfremt du overholder din pligt til at undersøge forsendelsen ved modtagelsen og reagere straks, i fald forsendelsen er beskadiget. Modtager du en beskadiget forsendelse, uden forbehold og uden at reagere straks, er casa ceramica ikke erstatningsansvarlig. 

Pietra Viva

Denne serie er tilgængelig i 4 nuancer og i 3 størrelser.

La Geoteca

ås i 10 forskellige fliser, og hver flise fås i 5 forskellige størrelser.

Gallery Title

Gallery Subtitle

Gallery Title

Gallery Subtitle