Tekniske viden om keramiske- og porcelænsfliser

Porcellanato

Navnet henviser til porcelæn fordi man anvender ler af meget fin kvalitet, såkaldt porcelæns ler. Produktionen foregår på samme måde som ved Monocottura, men fliserne presses under højere tryk og brændes ved højere temperaturer. Fliserne var i starten tænkt som en stærk uglaseret flise, da de er ensartet hele vejen igennem - hvorfra udtrykket full-body stammer. Flisen presses og brændes ofte så meget at man kan polere overfladen blank. Porcellanato fliser benytter ikke de klassiske slidstyrke betegnelser, da de som nævnt er ensfarvet hele vejen igennem. Disse fliser testes i stedet for dyb slidstyrke for at bestemme om fliserne er hårdføre nok. Læs mere om dette længere nede ved Dyb slidstyrke.
 
Betegnelser af overflader   


Produktbeskrivelse på Italiensk
Betydning
på Dansk

Naturale

Mat overflade

Levigato

Poleret overflade

Lappato

Semi poleret overflade

Strutturato/Grip

Mere skridsikker, ru overflade, anvendes typisk til udendørs brug.


 

Rektificering
Betyder at fliserne er fint skåret på alle kanter, således at de altid er lige store. Rektificeringen foregår typisk ved vådskæring med brug af en diamantklinge på værket. Rektificerede fliser vil altid have samme kaliber, deraf udtrykket monokaliber.
 
Full body
En porcellenato flise der er ensartet hele vejen ned igennem flisen. For yderligere info om denne type flise læs venligst om Porcellento.
 
Colored body
Porcellenato flise hvor man "smelter" overfladeglasur og skærv sammen. Giver en rengøringsvenlig og stødvenlig overflade da den ligner en "Full Body". For yderligere info om denne type flise læs venligst om Porcellento.
 
Tone
Når fliser produceres sker de i batches og efterfølgende klassificeres fliserne i forskellige toner. Tonen fremgår normalt af et tonenummer eller bogstavkode, så man altid kan identificere fliser fra samme batch. Fliser med samme tonenummer vil således passe sammen i farver og overflader. Det er derfor vigtigt, også at tjekke for dette inden lægning af fliserne
 
Frostsikkerhed
Angiver hvorvidt flisen er frostsikker - og derved om den kan benyttes udenfor. Frostsikkerhed afhænger bl.a. af hvor meget vandopsug en flise har. Des lavere vandopsug en flise har, des bedre er dens frostsikkerhed. Frostsikkerhed for fliser testes og bestemmes ud for de angivne normer jf. ISO 10545-12. Vægfliser må aldrig benyttes udenfor.
 
Skrid gruppe
Fliser kan inddeles i forskellige skrid gruppe kategorier. Kategorierne afhænger af, om der er tale om personen bærer fodtøj eller har bare fødder. Skridsikkerheden vurderes ud fra hvor skrå en vinkel gulvet kan have og at man stadig kan bevæge sig sikkert rundt på flisens overflade. Ved fodtøj på et gulv anvendes R-betegnelser, mens der ved barfodsområder anvendes A til C kategorier. Skrid grupper testes efter DIN-standarderne 51097 / 51130 for hhv. tørt og vådt gulv. Nedenfor ses de to kategorier og deres hældningsværdier.

 

R9 – R10: Er normalt til indendørs brug i private hjem.

R11 – R13: Er til industriel brug samt til udendørs områder samt trapper. 

Tørt gulv (R-betegnelse) Vinkle
R9 6-10°
R10 10-19°
R11 19-27°
R12 27-35°
R13 > 35° 

Vådt gulv (Gruppering) Vinkel
Gruppe A 12°
Gruppe B ∠18°
Gruppe C ∠ 24°

 

Sildstyrke
En flises slidstyrke måles ud fra en PEI test. Testen måler styrken af flisens glasur og dens modstandsdygtighed. PEI testen foregår ved at et slibeværktøj kører cirkulært rundt på flisen med et ligeligt tryk. Antal af cirkuleringer flisen kan modstå før glasuren ødelægges afgøre hvilken PEI klasse flisen opnår. Der findes fem forskellige klasser, betegnet 1-5. Slidstyrker testes ud fra ISO 10545-3 standarden. Herunder ses skema for PEI klasserne:

PEI Antal sliberunderinger Anvendelsesmuligheder
PEI 1 100 - 150 Altid kun på
PEI 2 150 - 600 Primært private gulve med begrænset trafik, badeværelser
PEI 3 600 - 1500 Middel trafikerede gulvet private hjem, med let fodtøj uden snavs
PEI 4 1500 - 12000 Anvendes overalt i private boliger
PEI 5 Over 12000 Anvendes overalt hvor der er høj trafik, private eller offentlige rum.

 

Dyb slidstyrke
Denne form for slidstyrke bruges til uglaserede keramiske fliser og angiver flisens modstandsdygtighed over for slid under specifikke konditioner. Testen for dyb slidstyrke foregår ved at analysere hvor mange milligram af flisens overflade der er slebet væk ved specielle tests med et slibeværktøj. Disse tests udføres indenfor angivelserne i ISO 10545-6 teststandarden. For slidstyrke på glaserede fliser, se venligst ovenstående tabel.
 
Spaltklinker
Kaldes også en vådpresset klinke. Leret presses ud af et mundstykke - det ekstruderes - for så at blive skåret af på længden. Herefter tørres de og brændes. Klinkerne produceres to ad gangen, bagside mod bagside, hvorefter de spaltes. Heraf navnet spaltklinke.
 
Tonalitet
Fliser produceres i batches og får ved deres fremstilling et tonalitetsnummer eller bogstavkode der kan benyttes til at identificere fliser fra samme batch. Fliser med samme tonalitetsnummer vil således passe sammen i farver og overflader. Det er vigtigt at tjekke før nedlægning at fliser er af samme tonalitet.
 
Tørpresset klinker:
Leret presses ved højt tryk og klinken tørres derefter. Efter tørring brændes klinken ved ca. 1200 grader celsius indtil klinken sintrer, dvs.at overflade leret smelter sammen. Dette giver en glat uglaseret overflade der er slidstærk og nem at rengøre.
 
Vandabsorbering
Vandabsorbering defineres som en brændt keramisk flises evne til at absorbere væske og angives som en procentdel. Procentdelen defineres som forholdet mellem flisens væskeopsug og samme flises vægt i tør tilstand. Vandabsorbering testes ud fra ISO 10545-3 standarden. Som nævnt under punktet for frostsikkerhed, er fliser med lav vandabsorbering mere modstandsdygtig over for frost for såvel andre barske konditioner. 
 
Monocottura
Betyder at flisen er brændt en enkelt gang. Leret forberedes til en ensartet konsistens og skærven bliver presset under højt tryk så fugtighed forsvinder. Herefter bliver flisen glaseret og brændt ved ca. 1150-1250 grader celsius. Flisen er færdigbrændt efter 20-30 minutter. Udtrykket Monoporosa bruges uofficielt som betegnelse for en dårlig/billig Monocottura flise.
 
Kaliber
Størrelses sorterede fliser. Typisk angives flisens kaliber enten ved et nummer eller bogstav på kassen. Eksempelvis er en 15 x 15 cm flise i kaliber 8 reelt set 14,8 x 14,8 cm. Ved nedlægning skal man sørge for at fliserne er samme kaliber, for så vidt det ikke er muligt, bør man sikre sig at kalibrene er mest muligt lig. Udtrykket monokaliber relaterer sig til rektificering af fliser. For mere om dette punkt, læs da venligst om Rektificering. 
 
Kemisk modstand
Keramiske flisers kemiske modstand bestemmes ud fra om der er tale om glaserede eller uglaserede fliser, samt om der er tale om en lavt koncentreret eller en højt koncentreret opløsning. Glaserede fliser betegnes med et G mens uglaserede fliser betegnes med et U. Herudover betegnes l lavt koncentreret opløsninger med et L og højtkoncentreret opløsninger med et H. Ydermere er der tre klasser indenfor hhv. lavt- og højt koncentreret syrer og baser betegnet A-C. Klasse A er den stærkeste og aftager i styrke for hhv. klasse B og C.
Nedenfor kan ses et skema der angiver hvilke kemikalier og deres styrker der hører til indenfor A-C klasserne.

 

Lavt koncentreret syrer og baser (L) Højtkoncentreret syrer og baser (H)
Klasse A: 3% Saltsyreopløsning Klasse A: 18% Saltsyreopløsning
Klasse B: 100g/l Citronsyreopløsning Klasse B: 5% Mælkesyreopløsning
Klasse C: 30g/l Kaliumhydroxidopløsning Klasse C: 100g/l Kaliumhydroxidopløsning

 

Således kan flisers kemiske modstand klassificeres ud fra disse bestemmelser. En glaseret flises keramiske modstand overfor lavt koncentreret syrer og baser kan således hedde enten GLA/GLB/GLC afhængig af dens karakteristika. Info på flisers kemiske modstandsdygtighed findes typisk på producenters/leverandørers hjemmesider eller i tekniske datablade.

Pietra Viva

Denne serie er tilgængelig i 4 nuancer og i 3 størrelser.

La Geoteca

ås i 10 forskellige fliser, og hver flise fås i 5 forskellige størrelser.

Gallery Title

Gallery Subtitle

Gallery Title

Gallery Subtitle